Lotus marble bowl
Chevron down Icon
$52.00

9 inches